Ady Endre Békesség ünnepén

Ady Endre Békesség ünnepén

Ady Endre Békesség ünnepén

Ady Endre Békesség ünnepén

 

 

Békesség most tinéktek, emberek. 
Övendezzél, derék világ, 
Hangozzatok, jámbor legendák, 
Zsolozsmák, bibliák, imák. 
Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, 
Bóduljunk tömjénnek szagán!… 
Szép dolog ez!… Így kell csinálni 
Minden karácsony-éjszakán… 
Hejh, szép az istenes legenda, 
A csillag, a jászol, az élet, 
Ki lehetne még vele húzni 
Talán még néhány ezer évet… 
Békesség hát néktek, emberek, 
Örvendezzék a vak, a béna: 
A jászol benne van a legendában 
S a jászolban benne a széna… 
Különben is az élet csupa vígság, 
Útvesztőkből csillag vezet ki, 
A pásztorok és bölcs királyok 
Szinte futnak – egymást szeretni 
S a betlehemi félhivatalosban 
Miként egykor meg vala írva: 
Mindenkit jászolánál várja 
Az arany, a tömjén, a mirrha… 
Örvendezzél, derék világ, 
Harsogjatok, jó, égi villik, 
Örvendezzél, derék világ, 
Te meg vagy váltva tudniillik. 
Lobogj, kis gyertya! Meg nem árthat 
Ennyi kis fény tán a világnak. 
Odakint szörnyű nagy a kétség, 
Odakint szörnyű a sötétség. 
Odakint szörnyű vaksötétben 
Sirály sikoltoz, vércse vijjog, 
Bagoly huhog, kóbor eb szűköl… 
Odakint valami nagy titkot 
Rejteget a sötét világ, 
Jó lesz mormolni szaporábban 
A szent zsolozsmát, bibliát. 
A föld könnyektől terhesült meg 
S a terhesült föld ing, remeg, 
A vajudó kínnak gyümölcse 
Nem lehet más, csak szörnyeteg… 
Ami sóhaj, nyögés, kín, szenny volt 
És rettentett a földgolyón, 
Vad orkánban kitörni készül, 
Világot törve, rombolón, 
Évezredes tragédiának 
Bosszuló vége fenyeget, 
Vad-éhesen, vad harcra készen 
Állnak iszonyú seregek… 
A Messiást nem várják immár, 
Nem kell többé a Messiás, 
Hazug a megváltás meséje, 
Szentségtelen a szentirás, 
Hazug minden, amit az ember 
Évezredekkel istenné tett, 
Csak egy igazság – közös jussú 
S egyenlő végű – ez az: élet… 
Ám ne nézz ki az éjszakába, 
Örvendezzél, derék világ, 
Hangozzatok, jámbor legendák, 
Zsolozsmák, bibliák, imák, 
Ne halljátok a föld-dübörgést, 
Menjen tovább a szürke élet, 
Közelg a földi végitélet… 
Addig lobogj csak, kicsi gyertya, 
Harsogjatok csak, égi villik, 
Örvendezzél, derék világ, 
Te meg vagy váltva tudniillik. 

Ady Endre Békesség ünnepén

Ady Endre Békesség ünnepén

 

Vissza a Karácsonyi versekhez