Karácsonyi versek, köszöntők

Karácsonyi versek, köszöntők

Karácsonyi versek

Karácsonyi versek

Decemberben elején már ünnepi témájú költeményeket keresgetve hangolódunk a szentestére és karácsony szent napjaira. A legszebb karácsonyi verseket gyűjtöttük össze, megható és szívet melengető versek egy csokorban.

Található közöttük rövidek és hosszabbak, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Olvasgassátok szeretettel, válogassatok kedvetekre belőle.

Karácsonyi versek, köszöntők:

Karácsonyi versek gyerekeknek

Hogyan válasszuk ki a tökéletes karácsonyfát?

Karácsony napja: Karácsonyi versek gyerekeknek Advent Harangok nyelvén Angyalok hintáznak, hangtalan pelyhek időznek lebegve… Nesztelen a szél, némán lélegezve, megtorpan a csend is egy áldott percre… Kiskarácsony Kiskarácsony, nagykarácsony, kisült-e már a kalácsom? Ha kisült már, ide véle, Hadd egyem…
Tovább olvasom

Aranyosi Ervin Szeretetről szóljon

Karácsonyi mesék

Aranyosi Ervin Szeretetről szóljon Tudod, az én ajándékom nem kapható boltban. Kicsi szívem szeretetét összecsomagoltam. Karácsonyig őrizgetem szívem közepében, ám addig is csöpögtetem, osztogatom szépen. Anyukámhoz, Apukámhoz szép szavakkal szólok, felvidítom a kedvüket, ha szívből mosolygok. Látom ám, hogy jobb…
Tovább olvasom

Wass Albert Karácsonyi versek I.

Wass Albert Karácsonyi versek I. Bajorerdő. Zimánkós fenyvesekből  előoson a téli szürkület.  Gunnyasztó házak ködrongyokba bújva  koldus szatyorban gondot gyűjtenek. Egy vonat sípol messze valahol.  Fulladtan vész el fák között a hang.  Sóhajt az erdő. Csönd. Valahol messze  kísértethangon fölsír…
Tovább olvasom

Tollas Tibor Fekete karácsony

Tollas Tibor Fekete karácsony Karácsonyéjen, a börtönmélyben  Utam újra hozzád vezet.  Harminc évig te jöttél hozzám,  S most Betlehembe én megyek. Három királyok kincse után  Uram üres a két kezem.  Három koldusnak szegénysége,  Amivel hozzád érkezem. Aranyaimat szerteszórtam,  Évek súlya…
Tovább olvasom

Szalay Mátyás Békesség a földön

Szalay Mátyás Békesség a földön Valamikor megsimogatta hajunk,  Mosolygó puha csókot adott  S elaltatott az édesanyánk.  Bohóka reménnyel elaludtunk,  Neszeltük az angyal szárnya-suhogását,  S Jézuska a karácsonyi álmok  Aranyesőjét hintette le reánk. Ez az emlék a szívünk szelíd éke.  Glória,…
Tovább olvasom

Szabolcska Mihály Karácsony

Szabolcska Mihály Karácsony Egy nap meg egy este  Minden esztendőben:  Szeretném, ha király  Lehetne belőlem! Ha nem is, ha nem is  Valami sokáig:  Karácsony estétől  Karácsony napjáig. Karácsony estéjén,  Hogy a csillag támad:  Kinyitnám aranyos  Gyöngyös palotámat. Minden elhagyottat  Oda…
Tovább olvasom

Szabó Endre Karácsonykor

Szabó Endre Karácsonykor Mintha csak ma volna, úgy eszembe van még,  Az asztalnál körben ült a kis család,  Kint a vihar tombolt, oda-odaverte  Ablakainkhoz a zúzos rózsafát.  Fekete ruhájú, gyászló özvegyasszony  Magához vonta két árva gyermekét:  „Mikor eltemettük szegény jó…
Tovább olvasom

Sík Sándor Karácsonyi álom

Sík Sándor Karácsonyi álom [sdsense] Magyar karácsony fekete-fakója  És minden, ami mostani, múljon,  Száz pici gyertya gyújtatlan gyúljon,  Csillagos álom pelyhes takarója.  Álom, álom karácsonyi álom! – Álom, álom… Betlehemben  Kicsike Jézus megszületett.  Szép Szűz Mária, egek ékessége,  Mi bűnös…
Tovább olvasom

Sajó Sándor Karácsonyi ének

Sajó Sándor Karácsonyi ének Akkoron csillag gyúlt az égre  És rásugárzott a vidékre,  És Betlehem fölött megállván,  Egy rongyos istálló homályán  Tündöklött már a Glória:  Ott ingecskében, szép fehérben,  Feküdt a jászol szent ölében  Az Isten egyszülött Fia… A hír…
Tovább olvasom

Reviczky Gyula Karácsonykor

Reviczky Gyula Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag  Rég halva már szívemben.  Egy szóval sem panaszkodám,  A kis Jézus ellen. Nem vádolnám balgán azért,  Hogy engem kifelejtett.  Hogy nem hozott ajándékot,  Szemem könnyet nem ejtett. Lelkem nyugodtan, csöndesen  Átszáll a nagyvilágon. …
Tovább olvasom

Petőfi Sándor Karácsonkor

Petőfi Sándor Karácsonkor Énhozzám is benézett a karácson,  Tán csak azért, hogy bús orcát is lásson  És rajta egy pár reszkető könnyűt. Menj el, karácson, menj innen sietve,  Hiszen családok ünnepnapja vagy te,  S én magam, egyes-egyedül vagyok. Meleg szobám…
Tovább olvasom

Paksy Gáspár Adventben

Paksy Gáspár Adventben Már én a földnek szolgaláncát  Erős karokkal szétzúzom,  Feléd esengve tiszta hévvel,  Sóvárgó vággyal, Jézusom! Látom kigyúlni napkeletről  Királyok fényes csillagát,  Komor felhőkön, bús homályon  Mennyország fénye csillan át. Sötét, kietlen éjszakákon  Kicsiny bölcsődről álmodom,  Sokszor merengek…
Tovább olvasom

A kis Jézus aranyalma

A kis Jézus aranyalma A kis Jézus aranyalma,  Boldogságos Szűz Mária,  Egy kezébe ringatgatja,  A másikkal takargatja. Aludj, aludj kisdedecske,  Betlehemi hercegecske,  Nem királyné a te dajkád,  Szolgálóbul lettem anyád. Oh te dudás mit szundikálsz?  Fényes az ég, nem kell…
Tovább olvasom

Móra László Karácsonyi imádság

Móra László Karácsonyi imádság Ó, édes Jézuska,  Hallgasd meg szavunk!  Nagy országért síró  Bús magyarok vagyunk. Szent karácsony estjén  Halld meg ezer jajunk…  Igaszágot kérő  Bús magyarok vagyunk. Küldd le angyalkáid,  Tedd fényessé napunk!  Hiszen csak sötétben  Botorkálók vagyunk. Széttépett…
Tovább olvasom

Miskolczy Kálmán Magyar Karácsony

Miskolczy Kálmán Magyar Karácsony Fehér Karácsony!       Tündököl az alvó házakon,       A Béke halk harmóniája       Ömlik be minden ablakon. Csend és éjszaka!  Puhán von be mindent az ég hava,  Istenem, bár el soh’se múlna,  E csodás, szent Karácsony éjszaka!      Isteni kisded! …
Tovább olvasom

Mentes Mihály Proletárkarácsony

Mentes Mihály Proletárkarácsony Pincelakás. Vad. Nyirkos és hideg.  Egy koldusasszony karácsonyt mesél  A gyermekeinek. „Anyám, úgy fázom…” „Csitt, csak csendesen.  Ilyenkor jár az áldott kicsi Jézus.  Talán hozzánk is eljön. Őt lesem.” „Éhes vagyok, jaj…” „Kicsit várjatok:  már erre jár…
Tovább olvasom

Medriczky Andor Karácsonyi pásztorének

Medriczky Andor Karácsonyi pásztorének Betlehemi kis jászolban  Isten fia jött közénk,  Megváltani minden embert  Gazdagot és a szegényt.  Szeretetet áraszt máris:  Kis kezét nyújtja felénk. Betlehemi kis jászolhoz  Jöttek szegény pásztorok,  Angyalszózat hívta őket  Az istálló ragyogott.  S hoztak ami…
Tovább olvasom

Mécs László Karácsony

Mécs László Karácsony Mesével nagy gyermekszemedben megjöttél újra szent karácsony,  jöttél szívekbe sekrestyésnek: gyertyásan gyúljon az öröm.  És minden oltár átkot fáklyáz, ökölbe görbül a köröm,  vér csurran a karácsonyfákról, könny gömbölyül az új kalácson…  Naptámadattól naplenyugatig csendőrszurony feszül az…
Tovább olvasom

Mányoki-Németh Károly Jászol körül

Mányoki-Németh Károly Jászol körül Hajnal dereng –  hó csillámlik  Ezüst sávban  holdfény vakít Kéklő mennybolt –  felhő takart  zugaiban:  Mécs csillag gyúl üstökös fény  Karácsony-éj  kisded szület –  Pásztordal zeng: Szeretet jön  három király  Bölcs, vén aggok:  Áldást osztók. József…
Tovább olvasom

Lendvai István A szent éj zenéje

Lendvai István A szent éj zenéje Ez éjtszakán – örömek áldott éjtszakája! –  fehéringes kis Jézus hegedülget,  és megvert szívek fölneszelnek rája. Ez éjtszakán, – ó titkos-boldog éjfél! –  parázsló homlok, tört szem kiderülhet  mélyszavú, édes, jézusi zenénél. A csillagok…
Tovább olvasom

Lendvay Hedvig Karácsonyi utazás

Lendvay Hedvig Karácsonyi utazás Szent Karácsony éjszakán,  Előáll az égi szán,  Arany talpa, gyémánt rúdja,  Jézus indul földi útra. Földi útra, messze útra,  Csengős bárány húzza, húzza.  Ezüst csengőt meg-megrázza,  Apró léptét szaporázza. Hegyre föl és völgybe le,  Száz kis…
Tovább olvasom

Lajossy Sándor Karácsonykor

Lajossy Sándor Karácsonykor Soha szebben még nem harangoztak  kis falumban, mint szent karácsonykor.  Ölelkezett Ég a földdel mostan  és tarkállott a sok nép az úton.  A templomban szépen énekeltünk:  „Megszületett Isten Fia nékünk!” A szentbeszéd ünnepélyes hangja  imáinkkal a magasba…
Tovább olvasom

Kiss Jenő Pásztorok zavara

Kiss Jenő Pásztorok zavara   A fény, a félelem, az angyal  eloszlott már az égi hanggal,       nem zeng a mennyei torok –  de szívükben még száll a langy dal       s csak állanak a pásztorok –:       „Megszületett királyotok!” Hej, mire várunk?…
Tovább olvasom

Juhász Gyula Karácsonyi ének

Juhász Gyula Karácsonyi ének Szelíd, szép betlehemi gyermek:  Az angyalok nem énekelnek,  S üvöltenek vad emberek. Boldog, víg betlehemi jászol:  Sok börtön és kórház világol,  És annyi viskó bús, sötét. Jó pásztorok és bölcs királyok:  sok farkas és holló kóvályog, …
Tovább olvasom

Juhász Gyula Karácsony felé

Juhász Gyula Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben  Ilyenkor decemberben.  A szeretetnek csillagára nézek,  Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  Ilyenkor decemberben. …Bizalmas szívvel járom a világot,  S amit az élet vágott,  Beheggesztem a sebet a szívemben,  És hiszek újra…
Tovább olvasom

Juhász Gyula Búcsúfia

Juhász Gyula Búcsúfia A tanyáról jött Tandari Valér  Öreg szülékkel a nagy búcsúra.  A pöttöm szöszke lány most lát először  Világi vásárt és templomi oltárt.  Künn a tanyán csak Isten napja süt  S Isten szegénye őrzi a libát.  Egy léggömböt…
Tovább olvasom

Juhász Gyula Betlehem

Juhász Gyula Betlehem Ó emberek, gondoljatok ma rá,  Ki Betlehemben született ez este,  A jászol almán, kis hajléktalan,  Szelíd barmok közt, édes bambino,  Kit csordapásztoroknak éneke  Köszöntött angyaloknak énekével. Ó emberek, gondoljatok ma rá,  Hogy anyja az Úr szolgáló leánya …
Tovább olvasom