Alföldi Géza Áldás! Béke! Húgomasszony!

Alföldi Géza Áldás! Béke! Húgomasszony!

Alföldi Géza Áldás! Béke! Húgomasszony!

Alföldi Géza Áldás! Béke! Húgomasszony!

 

Áldás! Béke! Húgomasszony! 
Hallom, hogy az éjjel, 
Sákok népe gazdagabb lett 
Egy kis csemetével.

Szomorú, hogy istállóban 
Szakadt rád az este, 
Sákok népét Ata-Tenünk 
Nagyon megkereste.

Én magam is véred vagyok, 
Szolga itt e házban, 
Eljöttem, hogy kis porontyod 
Elsők között lássam.

Megkéstem bár, a pásztorok 
Előttem itt jártak, 
Hadd kívánjak sok szerencsét 
Ennek a családnak.

Áldás legyen kisfiadon, 
Áldás legyen rajtad, 
Legyen néktek boldogság és 
Öröm ez a magzat!

Aranyozza napjaitok, 
Nevelgesse nagyra 
Csöndben alvó kicsi testét 
Anyja óvó karja.

Mutassad már, öreg Ond-úr, 
A zsidónál pásztor, 
Reggeltájban könnyes szemmel 
Beszélt e csodáról.

Azt mondta, hogy születését 
Csillag jelentette, 
Ôsi jóslat szerint hát a 
Szabadítónk lenne.

Jaj, de édes, kicsi keze, 
Milyen kicsi lába, 
Csak hogy öreg, könnyes szemem 
Mosolygását látta.

Van egy öreg, kopott bundám, 
Hull a szőr is róla, 
Elhoztam, hogy legyen egy jó 
Meleg takarója.

Nincs egyebem, egy kis túrót, 
Egy kis tejfölt hoztam, 
Fogyassza el, húgomasszony, 
Egészséggel nyomban.

Addig én majd totojgatom, 
Mintha enyém volna, 
Adja ide, édes lelkem, 
Szúvas vén karomba.

Hogy idejött, nem is sírt fel, 
Hogy nevet a szentem! 
Azt mondja, hogy: Sákok népe, 
Szebb jövőd jelentem.

Ô lesz biz a szabadítónk, 
Ô az, akit várunk, 
Hogy segítsen, Ata-Tenhez 
Szent szavú tolmácsunk.

Szegény fiam, ha te tudnád, 
Mi sors vár még arra, 
Aki itt e földön ma az 
Igazat akarja!?

Megszülettél, Tenünk küldött, 
Legyen érte áldott, 
Váltsd meg ezt a bűnben úszó 
Megrothadt világot.

Legyen lelked világosság, 
Szavad bátran zengjen, 
A Te szódra vár ma minden 
Földön és a mennyben.

Dicsőség a nagy Ôs-tennek, 
Hogy elküldött végre, 
Sákok népe s minden népek 
Örök dicsősége. 

Teising, 1955. XII. 18.

Karácsony

Alföldi Géza Áldás! Béke! Húgomasszony!

Vissza a Karácsonyi versekhez