Paksy Gáspár Adventben

Paksy Gáspár Adventben

Paksy Gáspár Adventben

Paksy Gáspár Adventben

Már én a földnek szolgaláncát 
Erős karokkal szétzúzom, 
Feléd esengve tiszta hévvel, 
Sóvárgó vággyal, Jézusom!

Látom kigyúlni napkeletről 
Királyok fényes csillagát, 
Komor felhőkön, bús homályon 
Mennyország fénye csillan át.

Sötét, kietlen éjszakákon 
Kicsiny bölcsődről álmodom, 
Sokszor merengek égi kéjjel 
Mosolygó kisded-arcodon.

A boldogság regéje lágyan, 
Szellők szárnyán susog felém, 
Sokszor tűnődöm holdas este 
Az angyalok szép énekén.

Vigasztalódva nézhetem már 
A nagy világot, bár sötét; 
Egekből áradt üdv sugára 
Oszlatni kezdi bús ködét.

Szívem keservét, régi búját 
Örök reménnyel altatom, 
A kétség, csüggedés borúján 
Raráté sír föl ajkamon.

Az irgalom nagy Istenéhez 
Gyakorta szárnyal hő imám, 
Mert lelkem e csalárd időknek 
Megváltót, üdvöt, fényt kíván! 

Karácsony

Paksy Gáspár Adventben

Vissza a Karácsonyi versekhez